Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. (Association Finlandaise de Linguistique Appliquée) on kansainvälisen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AILAn (Association Internationale de Linguistique Appliquée) suomalainen jäsenjärjestö. Järjestämme vuosittaisen syyssymposiumin, julkaisemme kahta vertaisarvioitua julkaisusarjaa ja välitämme tietoa alan koti- ja ulkomaisesta tutkimuksesta sekä tapahtumista.

Soveltava kielitiede tutkii kielellistä toimintaa niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin näkökulmista monitieteisistä ja yhteiskunnalliseen todellisuuteen nivoutuvista lähtökohdista käsin.

Ajankohtaista

AFinLAn syyssymposium 2018

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn syyssymposium pidetään tänä vuonna Joensuussa 9.-10.11.

AFinLAn vuosikirja 2017 on julkaistu

AFinLAn vuosikirja 2017 “Kielitietoisuus eriarvoistuvassa yhteiskunnassa – Language awareness in an increasingly unequal society” on julkaistu.

Afinlandia-hakujulistus 2017

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. myöntää jälleen vuosittaisen soveltavan kielentutkimuksen maisteritutkielmapalkinnon akateemisen vuoden (elokuu 2016 – heinäkuu 2017) aikana Suomessa soveltavan kielentutkimuksen alalta tehdystä ansiokkaasta opinnäytetyöstä.