Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. (Association Finlandaise de Linguistique Appliquée) on kansainvälisen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AILAn (Association Internationale de Linguistique Appliquée) suomalainen jäsenjärjestö. Järjestämme vuosittaisen syyssymposiumin, julkaisemme kahta vertaisarvioitua julkaisusarjaa ja välitämme tietoa alan koti- ja ulkomaisesta tutkimuksesta sekä tapahtumista.

Soveltava kielitiede tutkii kielellistä toimintaa niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin näkökulmista monitieteisistä ja yhteiskunnalliseen todellisuuteen nivoutuvista lähtökohdista käsin.

Ajankohtaista

Afinlandia 2020: FM Karoliina Möttösen työn tiivistelmä

Tutkielma on etnografinen tapaustutkimus monikielisen ruotsinsuomalaisen yläkoulun kielipolitiikasta ja kieli-ideologioista. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisena kouluyhteisön kielipolitiikka näyttäytyy sen jäsenten kuvauksissa. Lisäksi tarkastellaan, millaisia kieli-ideologioita näistä kuvauksista on luettavissa.