Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. (Association Finlandaise de Linguistique Appliquée) on kansainvälisen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AILAn (Association Internationale de Linguistique Appliquée) suomalainen jäsenjärjestö. Järjestämme vuosittaisen syyssymposiumin, julkaisemme kahta vertaisarvioitua julkaisusarjaa ja välitämme tietoa alan koti- ja ulkomaisesta tutkimuksesta sekä tapahtumista.

Soveltava kielitiede tutkii kielellistä toimintaa niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin näkökulmista monitieteisistä ja yhteiskunnalliseen todellisuuteen nivoutuvista lähtökohdista käsin.

Ajankohtaista

Afinlandia-hakujulistus 2019

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. myöntää tänä vuonna Afinlandia-palkinnon kahdessa eri sarjassa. 

AFinLAn syyssymposium 2019

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn vuotuinen syyssymposiumin järjestetään Oulussa 15.-16.11.2019. Symposiumin teemana on "Menetelmällisiä käänteitä soveltavassa kielentutkimuksessa".

Afinlandia-palkinto 2018 Sini Sourulle

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA palkitsee maisteritutkielman, jossa tutkitaan kuudesluokkalaisten toimijuutta toisen kotimaisen (ruotsin) kielen oppimisessa.

Afinlandia-hakujulistus 2018

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. myöntää jälleen vuosittaisen soveltavan kielentutkimuksen maisteritutkielmapalkinnon akateemisen vuoden (elokuu 2017 – heinäkuu 2018) aikana Suomessa soveltavan kielentutkimuksen alalta tehdystä ansiokkaasta opinnäytetyöstä.

AFinLAn syyssymposium 2018

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn syyssymposium pidetään tänä vuonna Joensuussa 9.-10.11. Symposiumin teemana on "Pidetään kielet elävinä".