Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. (Association Finlandaise de Linguistique Appliquée) on kansainvälisen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AILAn (Association Internationale de Linguistique Appliquée) suomalainen jäsenjärjestö. Järjestämme vuosittaisen syyssymposiumin, julkaisemme kahta vertaisarvioitua julkaisusarjaa ja välitämme tietoa alan koti- ja ulkomaisesta tutkimuksesta sekä tapahtumista.

Soveltava kielitiede tutkii kielellistä toimintaa niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin näkökulmista monitieteisistä ja yhteiskunnalliseen todellisuuteen nivoutuvista lähtökohdista käsin.

Ajankohtaista

Afinlandia-hakujulistus 2020

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. myöntää tänä vuonna Afinlandia-palkinnon maisterisarjassa. AFinLA kutsuu kaikkia soveltavan kielentutkimuksen parissa työskenteleviä asettamaan ehdokkaita palkinnon saajaksi.

AFinLAn syyssymposium 2020

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA täyttää 50 vuotta tänä vuonna. Juhlimme puolen vuosisadan taivaltamme Jyväskylässä 12.-14.11.2020 AFinLA 2020 -konferenssin merkeissä.

Afinlandia 2019: FM Hoa Nguyenin työn tiivistelmä

My MA thesis investigates English shaming in the context of Vietnam. More specifically, it aims to examine how Vietnamese YouTube users, by responding to a video of a Vietnamese beauty queen speaking in what is deemed “bad” English, articulate the existing local ideologies surrounding English in an era of globalization.

Afinlandia-palkinnot 2019 FT Maiju Strömmerille ja FM Hoa Nguyenille

AFinLA r.y. palkitsee kaksi erittäin tärkeää ja ajankohtaista tutkielmaa, joissa kielitiedettä sovelletaan nykypäivän kielenkäyttötilanteisiin. Palkittu väitöskirja selvittää, miten maahanmuuttajat oppivat suomen kieltä siivoustyössä ja palkittu pro gradu -tutkielma pureutuu kielenkäytön pilkkaamiseen YouTubessa.