Afinlandia-palkinnot

Afinlandia-hakujulistus 2020

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. myöntää tänä vuonna Afinlandia-palkinnon maisterisarjassa. AFinLA kutsuu kaikkia soveltavan kielentutkimuksen parissa työskenteleviä asettamaan ehdokkaita palkinnon saajaksi.

Afinlandia 2019: FM Hoa Nguyenin työn tiivistelmä

My MA thesis investigates English shaming in the context of Vietnam. More specifically, it aims to examine how Vietnamese YouTube users, by responding to a video of a Vietnamese beauty queen speaking in what is deemed “bad” English, articulate the existing local ideologies surrounding English in an era of globalization.

Afinlandia-palkinnot 2019 FT Maiju Strömmerille ja FM Hoa Nguyenille

AFinLA r.y. palkitsee kaksi erittäin tärkeää ja ajankohtaista tutkielmaa, joissa kielitiedettä sovelletaan nykypäivän kielenkäyttötilanteisiin. Palkittu väitöskirja selvittää, miten maahanmuuttajat oppivat suomen kieltä siivoustyössä ja palkittu pro gradu -tutkielma pureutuu kielenkäytön pilkkaamiseen YouTubessa.

Afinlandia-hakujulistus 2019

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. myöntää tänä vuonna Afinlandia-palkinnon kahdessa eri sarjassa. 

Afinlandia-palkinto 2018 Sini Sourulle

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA palkitsee maisteritutkielman, jossa tutkitaan kuudesluokkalaisten toimijuutta toisen kotimaisen (ruotsin) kielen oppimisessa.

Afinlandia-hakujulistus 2018

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. myöntää jälleen vuosittaisen soveltavan kielentutkimuksen maisteritutkielmapalkinnon akateemisen vuoden (elokuu 2017 – heinäkuu 2018) aikana Suomessa soveltavan kielentutkimuksen alalta tehdystä ansiokkaasta opinnäytetyöstä.

Pages