Julkaisusarjat

AFinLA julkaisee kahta vertaisarvioitua julkaisusarjaa: AFinLAn vuosikirjaa ja AFinLA-teemaa. Vuodesta 2015 alkaen molemmat julkaisusarjat ovat vapaasti saatavilla verkossa.

AFinLAn aikaisemmat julkaisut ja julkaisuihin liittyvät ohjeet löydät oheisilta alasivuilta.

AFinLA ry:n kanta rinnakkaistallentamiseen

Yhdistyksen vuosikirjassa tai AFinLA-teemassa julkaistun artikkelin voivat tekijät rinnakkaistallentaa yliopistonsa tai muun työnantajaorganisaationsa sähköiseen julkaisuarkistoon tai muuhun sähköiseen julkaisuarkistoon (esimerkiksi ResearchGate, Akademia.edu, LinkedIn) siten, että linkki alkuperäiseen julkaisuun on näkyvissä. Tekijällä on myös oikeus julkaista teos osana artikkeliväitöskirjaa tai –lisensiaatintyötä.

Artikkelista tallennetaan taittovaihetta edeltävä versio (final draft post-refereeing), ts. ei sitä, joka ilmestyy vuosikirjassa. Teosta ei voi julkaista ennen kuin se on ilmestynyt AFinLAn OJS-julkaisualustalla. Ilmestymisen jälkeen tekijä voi halutessaan luoda kotisivultaan linkin AFinLAn OJS-verkkosivustolla julkaistuun kirjoitukseensa.