DISK (Dialoginen ja sosiokulttuurinen kielentutkimus) teemaverkosto

Vetäjät

Riikka Alanen, professori
Opettajankoulutuslaitos
Jyväskylän yliopisto
riikka.a.alanen(ät)jyu.fi

Kuvaus

Teemaverkoston jäsenet edustavat Mihail Bahtinin, Valentin Vološinovin, Lev Vygotskin ja A.N. Leontjevin ajatuksiin perustuvaa ja nykymuodoissaan monia kielentutkimuksen aloja kattavaa tutkimusta. Teemaverkosto kokoontuu vuosittain AFinLAn tapaamisten yhteydessä järjestettävässä kokouksessa. Toiminnan muotoja voivat olla esimerkiksi työpajojen ja teemasymposiumien järjestäminen kongresseissa, julkaisutoiminta, tutkimusyhteistyö ja yhteyksien luominen alan suomalaisiin ja kansainvälisiin tutkijoihin.