Puheen ja puheentutkimuksen teemaverkosto

Vetäjät

Minnaleena Toivola
Digitaalisten ihmistieteiden osasto
Helsingin yliopisto
minnaleena.toivola(ät)helsinki.fi

Pekka Lintunen, lehtori
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Turun yliopisto
pekka.lintunen(ät)utu.fi

Leena Maria Heikkola
Åbo Akademi
leena.maria.heikkola(ät)abo.fi

Kuvaus

Puheen ja puheen tutkimuksen teemaverkosto on tarkoitettu puheesta, suullisesta kielitaidosta (puheen tuottamisesta ja ymmärtämisestä), prosodiasta, fonetiikasta, ääntämisestä tai muista puhutun kielen osa-alueista kiinnostuneille soveltavan kielitieteen tutkijoille. Verkoston tavoitteena on tarjota verkostoitumismahdollisuuksia ja ajankohtaista keskustelua eri kielten ja puhetta eri näkökulmista tutkivien välille sekä kehittää alan yhteistyötä myös opettajien ja muiden yhteistyötahojen suuntaan. Toiminnasta päätetään vuosittain AFinLAn syyssymposiumissa pidettävässä tapaamisessa. Mukaan pääset lähettämällä sähköpostia yhdelle vetäjistä ja liittymällä AFinLAn jäseneksi!

Ajankohtaista

AFinLAn Puheen ja puheentutkimuksen teemaverkosto valmistelee julkaisua (artikkelikokoelma) puheen ja suullisen kielitaidon tutkimuksesta. Kirjoituskutsun löydät täältä.

Artikkeliehdotuksia julkaisuun saapui 18. Kiitos kirjoittajille!

Julkaisun aikataulu on seuraava:

31.5 käsikirjoitukset toimittajille
15.8 vertaisarvioijien palaute
2.10 viimeistellyt artikkelit toimittajille

Julkaisu ilmestyy vuoden 2017 lopussa.


Teemaverkoston ensimmäinen seminaari järjestettiin huhtikuussa 2015 Jyväskylän yliopistossa. Seminaarissa kuultiin esityksiä aloittavista ja jo päättyneistä suullisen kielitaidon projekteista. Lisäksi ohjelmassa oli kansainvälinen plenaari ja paneelikeskustelu, joissa saatiin tutustua kansainvälisiin tuuliin ja ideoihin tulevaisuuden tutkimuskohteista. Päivän päätteeksi oli vielä työpaja, jossa pureuduttiin moniin käytännön asioihin, jotka vaikuttavat tutkimusprojekteihin.

Teemaverkostoa on esitelty myös Kielitieteen päivillä Vaasassa ja Futuuri! Kielten kesäkoulussa 2015 Jyväskylässä.