Afinlandia-hakujulistus 2016

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. myöntää tänä vuonna Afinlandia-palkinnon kahdessa eri sarjassa. AFinLA kutsuu kaikkia soveltavan kielentutkimuksen parissa työskenteleviä asettamaan ehdokkaita palkinnon saajiksi.

Maisteritutkintosarjan Afinlandia-palkinto myönnetään tämän akateemisen vuoden (elokuu 2015 – heinäkuu 2016) aikana Suomessa soveltavan kielentutkimuksen alalta tehdystä ansiokkaasta opinnäytetyöstä. Viime vuonna tämän palkinnon sai 15 ehdokkaasta Daniela Mattsson Åbo Akademista (Englannin kieli ja kirjallisuus) pro gradu-työstään Fluency in Dyslexic and Non-dyslexic University Students’ EFL Reading.

Tänä vuonna jaetaan myös Afinlandia-palkinto Suomessa soveltavan kielen-tutkimuksen alalta tehdystä ansiokkaasta väitöskirjasta (tai lisensiaatintyöstä) (tarkastettu aikavälillä elokuu 2013 – heinäkuu 2016). Jatkotutkintosarjassa palkinto jaetaan kolmen vuoden välein. 

Viimeksi (2013) palkinnon sai Elina Tapio Oulun yliopistosta (Englantilainen filologia) väitöskirjastaan A Nexus Analysis of English in the Everyday Life of FinSL Signers: A Multimodal View on Interaction.

Tarkoituksena on löytää palkittavaksi korkeatasoinen opinnäytetyö, joka voi olla miltä tahansa soveltavan kielentutkimuksen alueelta (kielenoppiminen, kielenopetus, kielitaidon arviointi, kääntäminen, psykolingvistiikka, sosiolingvistiikka, diskurssien tutkimus jne.). 

Maisteritutkinnon palkinnon suuruus on 300 euroa. Tällä symbolisella summalla AFinLA ry. haluaa sekä palkita opiskelijaa että kannustaa alasta kiinnostuneita soveltavan kielentutkimuksen jatko-opiskeluun pariin. Jatkotutkintosarjassa palkinto on 500 euroa. Palkittava työ on hyvin kirjoitettu, teoreettisesti ja metodologisesti pätevästi tehty ja esimerkiksi

  • yhteiskunnallisesti relevantti
  • ajankohtainen
  • innovatiivinen
  • uutta tutkimusaluetta kartoittava.

Pyydämme lähettämään sähköpostitse pdf-muodossa (voi olla myös skannattuna)

(1) ehdottamanne työn abstraktin
(2) työstä annetun lausunnon ja
(3) ehdottajan perustelut sille, miksi työ ansaitsee tulla palkituksi.

Sähköpostin otsikko: Afinlandia MA, ehdotus

Nimetkää maisteritutkintopalkintoa tavoittelevien opinnäytteiden tiedostot muodossa:

tekijänsukunimi_etunimi_MA16_abstrakti,
tekijänsukunimi_etunimi_MA16_lausunto ja
tekijänsukunimi_etunimi_MA16_perustelut.

Sähköpostin otsikko: Afinlandia jatko, ehdotus Jatkotutkintosarjassa arvioitaviin töihin liitettävät tiedostot nimetään samalla periaatteella, mutta MA-sana vaihdetaan jatko-sanaksi:

tekijänsukunimi_etunimi_jatko16_abstrakti,
tekijänsukunimi_etunimi_jatko16_lausunto ja
tekijänsukunimi_etunimi_jatko16_perustelut.

Opinnäytetyön tekijän yhteystiedot ja opinnäytetyön mahdollinen verkko-osoite on tärkeää mainita sähköpostissa. Pyydämme työn tulosteena vain tarvittaessa. Jos lähetätte ehdotuksen paperipostissa, pyydämme lähettämään viestin Afinlandia-koordinaattorille Signe-Anita Lindgrénille erikseen myös sähköpostitse (afinlandia[at]abo.fi). 

Signe-Anita kuittaa kaikki ehdotukset vastaanotetuiksi sähköpostitse.

Pyydämme ehdotuksenne viimeistään tiistaihin 6.9.2016 mennessä osoitteeseen afinlandia[at]abo.fi

Tai vaihtoehtoisesti:

Signe-Anita Lindgrén/Afinlandia
Engelska språket och litteraturen
Åbo Akademi
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

AFinLA ry:n hallitus valitsee palkittavat työt ehdokkaiden joukosta. 

Valinnat julkistetaan 11.-12.11.2016 Tampereella järjestettävässä AFinLAn syyssymposiumissa, jonne palkintojen saajat myös kutsutaan esittelemään työtään lyhyesti.

Toivomme runsaasti hakemuksia!