Afinlandia-palkinto 2015 Daniela Mattssonille

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys (AFinLA ry.) palkitsee vuosittain yhden ansiokkaan soveltavan kielentutkimuksen maisterintutkielman sekä kolmen vuoden välein yhden ansiokkaan väitöskirjan. Vuonna 2015 Afinlandia-palkinto jaettiin maisterintutkielmasarjassa. Kilpailuun ehdotettiin 15 korkeatasoista työtä soveltavan kielitieteen eri osa-alueilta. Palkinnonsaaja julkistettiin Helsingissä järjestetyssä yhdistyksen syyssymposiumissa 13.11.2015.

Tämän vuoden Afinlandia-palkinnon sai FM Daniela Mattsson (Åbo Akademi, Engelska språket och litteraturen) tutkielmastaan Fluency in Dyslexic and Non-dyslexic University Students’ EFL Reading. Mattssonin työ käsittelee erilaisten kielenoppijoiden kohtaamia haasteita, joita hän tarkastelee tutkimalla English as a Foreign Language -yliopisto-opiskelijoita, joilla on lukemisen erityisvaikeus. Työssä on vahva pedagoginen ote, ja siinä pohditaan opetuksen kehittämistä kyseisen oppijaryhmän osalta. Yhdistyksen hallitus näki työn ajankohtaisena, innovatiivisena, yhteiskunnallisesti erittäin merkittävänä ja tuloksiltaan tärkeänä.

Työn merkitystä tähdennettiin muun muassa seuraavin sanoin: ”tarvitsemme lisää tutkimustietoa erilaisten oppijaryhmien vieraan kielen oppimisesta” ja ”tuloksilla on paljon annettavaa myös kansainväliselle tutkijayhteisölle”.

Tutkielman tarkempi kuvaus on luettavissa AFinLA ry:n sivuilta vuoden 2015 symposiumin jälkeen: http://www.afinla.fi/afinlandia-palkinnot.

Lisätietoja:

Maria Eronen-Valli, AFinLA ry. (Afinlandia-koordinaattori), mero[ät]uwasa.fi,

puh. 029 449 8541                 

Daniela Mattsson, daniela.mattsson[ät]abo.fi