Afinlandia-palkinto 2017 FM Minttu Laineelle

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. on myöntänyt vuosittaisen maisteritutkielmapalkinnon ansiokkaalle ja ajankohtaiselle soveltavan kielentutkimuksen alalla Suomessa tehdylle opinnäytetyölle, joka on valmistunut kuluneen akateemisen vuoden (elokuu 2016–heinäkuu 2017) aikana.

Tämän vuoden Afinlandia-palkinnon sai Minttu Laine Jyväskylän yliopiston Kieli- ja viestintätieteiden laitokselta soveltavan kielitieteen maisterintutkielmastaan ”Viittomakielentulkin katsekontakti asioimistulkkauksen siirtymätilanteissa: multimodaalinen näkökulma”. Työssä sovelletaan kielitiedettä moderniin kielenkäyttötilanteeseen ja tartutaan vähän tutkittuun aiheeseen. Arvioinneissa työ nähtiin ajankohtaisena, innovatiivisena, tärkeänä ja yhteiskunnallisesti relevanttina.

Laine tutki pro gradu -tutkielmassaan tulkin toimintaa ja osallistujien välistä yhteistyötä lastenneuvolassa tapahtuvan määräaikaiskäynnin siirtymätilanteissa ja sitä, miten tulkki säätelee vuorovaikutusta eri keinoin. Aiemmissa katsauksissa viittomakielen tulkkaukseen on todettu, että liiketilanteessa tulkkaaminen on haastavaa. Laine toteaa, että viittomakielentulkkaus onnistuu myös liiketilanteessa silloin, kun tulkki hallitsee hyvin viittomakielisen keskustelun normit ja osaa osaltaan luoda visuaalisesti toimivan vuorovaikutustilan. Tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä viittomakielen tulkkien koulutuksessa.

AFinLA ry. palkitsee vuosittain yhden ansiokkaan maisterintutkielman sekä kolmen vuoden välein yhden ansiokkaan lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan. Vuonna 2017 Afinlandia-palkinto jaettiin maisteritutkielmasarjassa. Kilpailuun ehdotettiin tänä vuonna lukuisia korkeatasoisia töitä soveltavan kielitieteen eri osa-alueilta ja ehdotuksia tuli useista suomalaisista yliopistoista. Palkinnonsaaja julkistettiin Turun yliopistossa järjestetyssä AFinLAn syyssymposiumissa 10.11.2017.

Pro gradu -tutkielman tiivistelmä sekä lisätietoa aiempien vuosien palkituista ja Afinlandia-palkinnosta ovat saatavilla osoitteessa: http://www.afinla.fi/afinlandia-palkinnot. Minttu Laineen kiitospuheen löydät täältä.

Lisätietoja:

Minttu Laine minttu.laine(at)jyu.fi

AFinLA ry. Signe-Anita Lindgrén Afinlandia-koordinaattori, signe-anita.lindgren(at)aalto.fi

AFinLA ry.: http://www.afinla.fi/