Bli medlem

Genom att betala din medlemsavgift bidrar du till föreningens verksamhet: evenemang, publikationsserier och temanätverk existerar tack vare medlemmarna. Ditt medlemskap är bland annat ett ställningstagande och stöd för finländsk vetenskaplig publikationsverksamhet och dess kontinuitet inom tillämpad språkvetenskap. Ett dagsaktuellt exempel på detta är en övergång till open access-publicering som möjliggörs tack vare medlemsavgifterna.

I Finland är medlemsavgifter till vetenskapliga sällskap och föreningar avdragbara utgifter i beskattningen.

Medlemsförmåner

 • medlemsbrev (Obs! Från 2015 postas medlemsbrev endast elektroniskt. Om du vill få medlemspost, kom ihåg att skicka din e-postadress till info[ät]afinla.fi).
 • medlemmarnas egen e-postlista (registrera dig på listan här)
 • temanätverksverksamhet
 • möjlighet att hålla presentation vid AFinLA höstsymposium
 • reducerad deltagaravgift vid AFinLA höstsymposium och flera internationella kongresser och seminarier arrangerade av AILA och dess systerföreningar
 • det årliga AILA Review (open access)
 • rabatt på tryckta och elektroniska böcker beställda på Multilingual Matters (kontakta info[at]afinla.fi för rabattkoden.

Bli medlem i AFinLA nu!

 • Du blir medlem genom att betala in avgiften på AFinLA:s konto:
  IBAN: FI54 8000 1001 6875 58, BIC: DABAFIHH
 • Medlemsavgifter: ordinarie medlemmar 29 €, grundexamensstuderande, doktorander och pensionärer 19 €, samfund 56 €.

När du betalar din medlemsavgift skriv ditt namn, din postadress och e-postadress i meddelandefältet. På så sätt försäkrar du dig om att dina uppgifter förs vidare till medlemsregistret.