AFinLA r.f. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys - Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap är den finländska medlemsorganisationen inom internationella AILA (Association Internationale de Linguistique Appliquée). Föreningen arrangerar årligen AFinLA höstsymposiet, utger två referentgranskade publikationsserier och sprider information om aktuella evenemang och inhemsk och utländsk forskning inom forskningsområdet.

Tillämpad lingvistik undersöker språk i bruk ur individens, olika gruppers så väl som samhällperspektiv från multidisciplinära infallsvinklar.

Aktuellt

Afinlandia 2020: FM Karoliina Möttönens sammanfattning

Detta examensarbete är en etnografisk fallstudie om språkpolicy och språkideologier i en flerspråkig sverigefinsk högstadieskola. Syftet med denna studie är att få en inblick i hurdan språkpolicy som manifesterar sig i skolpersonalens och elevernas beskrivningar. Vidare analyseras vilka språkideologier som kan läsas ut ur dessa beskrivningar.

AFinLA Höstsymposium skjuts upp

AFinLA Höstsymposium skjuts upp på grund av osäkerheterna relaterade till COVID-19. Konferensen ordnas den 11 november - 13 november 2021 i Jyväskylä.

Afinlandiapriset 2020 lediganslagning

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA r.f. tar igen emot nomineringar till Afinlandiapriset. Afinlandiapriset utdelas årligen för ett förtjänstfullt lärdomsprov i serien pro gradu-avhandlingar skrivna i Finland inom vetenskapsområdet tillämpad lingvistik. AFinLA r.f. inbjuder verksamma inom tillämpad lingvistik att nominera välförtjänta kandidater.

AFinLAs höstsymposium 2020

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA fyller 50 år i år. Vi firar halva seklet av vår historia i samband med AFinLA 2020-konferensen som ordnas i Jyväskylä den 12–14.11.2020.