AFinLA r.f. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys - Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap är den finländska medlemsorganisationen inom internationella AILA (Association Internationale de Linguistique Appliquée). Föreningen arrangerar årligen AFinLA höstsymposiet, utger två referentgranskade publikationsserier och sprider information om aktuella evenemang och inhemsk och utländsk forskning inom forskningsområdet.

Tillämpad lingvistik undersöker språk i bruk ur individens, olika gruppers så väl som samhällperspektiv från multidisciplinära infallsvinklar.

Aktuellt

Afinlandiapriset 2020 lediganslagning

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA r.f. tar igen emot nomineringar till Afinlandiapriset. Afinlandiapriset utdelas årligen för ett förtjänstfullt lärdomsprov i serien pro gradu-avhandlingar skrivna i Finland inom vetenskapsområdet tillämpad lingvistik. AFinLA r.f. inbjuder verksamma inom tillämpad lingvistik att nominera välförtjänta kandidater.

AFinLAs höstsymposium 2020

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA fyller 50 år i år. Vi firar halva seklet av vår historia i samband med AFinLA 2020-konferensen som ordnas i Jyväskylä den 12–14.11.2020.

Afinlandia 2019: MA Hoa Nguyen's abstract

My MA thesis investigates English shaming in the context of Vietnam. More specifically, it aims to examine how Vietnamese YouTube users, by responding to a video of a Vietnamese beauty queen speaking in what is deemed “bad” English, articulate the existing local ideologies surrounding English in an era of globalization.