Afinlandia priset 2020 tilföll FM Karoliina Möttönen

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA r.f. delar ut Afinlandiapriset årligen för ett förtjänstfullt lärdomsprov i serien magisteruppsatser, och var tredje år i serien doktorsavhandlingar. I år delas priset i serien magisteruppsatser. Flertalet arbeten, alla av hög nivå, nominerades till priset från olika delområden inom tillämpad lingvistik och från olika universitet i Finland. Vinnaren offentliggjordes vid AFinLAs generalförsamling som anordnades online den 12 november 2020.

Årets vinnare är:

Karoliina Möttönen (Östra Finlands universitets) för hennes magisteruppsats Language policy and language ideoalogies in a multilingual Sweden Finnish school community.

Den belönade uppsatsen är samhälleligt relevant och aktuell av flera anledningar, eftersom den bidrar till vår förståelse av språkpolitiken och ideologierna i skolor där ett minoritetsspråk talas. Uppsatsen är teoretiskt ambitiös och har en stark internationell teoretisk bakgrund, som är exceptionell i dess omfattning. Den etnografiska forskningsstrategin är metodiskt utmanande och har krävt omfattande arbete i datainsamlingsfasen. Materialet består av en etnografisk fältdagbok och intervjuer med 15 forskningsdeltagare. Argumentationen i uppsatsen är tydlig och logisk. Uppsatsen bekräftar tidigare resultat, men lyckas också framställa ny information, särskilt om högstadieelevers agentskap i skolan.

Abstrakterna finns på http://www.afinla.fi/fi/afinlandia-palkinnot

Därtill vill AFinLA belöna ytterligare tre magisteruppsatser med hedersomnämnande:

·     Aleksandra Nyholm (Helsinki universitet): ”Must have sufficient skills”: Understanding the English requirements of international Master’s programs at Finnish universities

·     Merja Ponkala (Tampere universitet): Muistiot ministeriöiden työssä. Monimenetelmällinen tutkimus virkakielen konventioista ja niitä ylläpitävistä diskursseista

·     Pauliina Puranen (Jyväskylä universitet): Suomalaisen työelämän kielet ja asiantuntijuus maallikoiden verkkokeskusteluissa

 

Tilläggsuppgifter:

Lotta Lehti, AFinLA ry. (Afinlandia coordinator), lotta.lehti(at)helsinki.fi, tel. 0400 661268

AFinLA ry.: http://www.afinla.fi/

Karoliina Möttönen, karoliina.mottonen(at)gmail.com