AFinLAs höstsymposium 2018

Välkommen till Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA:s årliga höstsymposium i Joensuu den 9–10 november 2018. Temat för symposiet är ”Låt språken leva”. Temat uppmuntrar att diskutera språkens livskraft och stödja små språk ur många synvinklar. Seminariet öppnar nya fönster mot det mångspråkiga Finland och välmåendet av finländare som talar olika språk. Vi välkomnar även alla övriga föredrag som handlar om tillämpad lingvistik.

Förslag på föredrag, postrar och workshoppar bör lämnas in senast den 31 augusti 2018. Arrangörerna meddelar om godkännande senast den 1 oktober 2018. Den sista anmälnings- och betalningsdagen är den 12 oktober 2018.

Mera information på webbsidorna www.uef.fi/afinla2018

E-postadress: afinla2018 __ at __ uef.f

Mera information in bilagan.