Afinlandia-palkinto 2014 Elina Vitikalle

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys (AFinLA ry.) palkitsee vuosittain yhden ansiokkaan maisterintutkielman sekä kolmen vuoden välein yhden ansiokkaan lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan. Vuonna 2014 Afinlandia-palkinto jaettiin vain maisterintutkielmasarjassa. Kilpailuun ehdotettiin lukuisia korkeatasoisia töitä soveltavan kielitieteen eri osa-alueilta; ehdotuksia tuli useista suomalaisista yliopistoista. Palkinnonsaaja julkistettiin Jyväskylän yliopistossa järjestetyssä AFinLAn syyssymposiumissa 14.11.2014.

Tämän vuoden Afinlandia-palkinnon sai FM Elina Vitikka (Helsingin yliopisto, suomen kieli) tutkielmastaan Vihapuhetta vai ei? Reseptioanalyysia vihapuheen kielestä ja kontekstista. Vitikka yhdistää työssään kielitieteellistä ja oikeustieteellistä näkökulmaa ja tarkastelee neljää rangaistavaksi vihapuheeksi tuomittua internetissä julkaistua tekstiä. Tuomioiden perusteena on ollut uskonrauhan rikkominen tai kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Arvioinneissa työ nähtiin ajankohtaisena ja yhteiskunnallisesti merkittävänä sekä lähestymistavaltaan innovatiivisena. Työtä kuvailtiin muun muassa seuraavin sanoin:

”Vitikan työ on ennen kaikkea yhteiskunnallisesti erittäin relevantti ja tarjoaa työkaluja todellisen ongelman ratkaisuun”. ”Yhteiskunnallinen relevanssi liittyy aiheen ajankohtaisuuteen sekä yleisempään keskusteluun siitä, missä kulkee raja leikinlaskun, ironian ja vihapuheen välillä. Kyse on siitä, minkälaista tekstiä on sallittua kirjoittaa mm. Facebookissa ja erilaisissa blogeissa.”

Vitikka esittelee tutkielmaansa myös Helsingin yliopiston nykykielten laitoksen 8.12. järjestämässä Vihapuhe-seminaarissa, jossa teemaa valottavat myös muut tutkijat.

Lisätietoja:

Maria Eronen, AFinLA ry. (Afinlandia-koordinaattori), maria.eronen@uva.fi

puh. 029 449 8541

Elina Vitikka, elina.vitikka@gmail.com

Palkitun työn tiivistelmä

Helsingin sanomien uutinen aiheesta