Afinlandia-palkinnot

Afinlandia-palkinnot 2022

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys - Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap (AFinLA ry.) palkitsee joka vuosi yhden ansiokkaan maisterintutk

Afinlandia 2020: FM Karoliina Möttösen työn tiivistelmä

Tutkielma on etnografinen tapaustutkimus monikielisen ruotsinsuomalaisen yläkoulun kielipolitiikasta ja kieli-ideologioista. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisena kouluyhteisön kielipolitiikka näyttäytyy sen jäsenten kuvauksissa. Lisäksi tarkastellaan, millaisia kieli-ideologioita näistä kuvauksista on luettavissa.

Afinlandia-hakujulistus 2020

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. myöntää tänä vuonna Afinlandia-palkinnon maisterisarjassa. AFinLA kutsuu kaikkia soveltavan kielentutkimuksen parissa työskenteleviä asettamaan ehdokkaita palkinnon saajaksi.

Afinlandia 2019: FM Hoa Nguyenin työn tiivistelmä

My MA thesis investigates English shaming in the context of Vietnam. More specifically, it aims to examine how Vietnamese YouTube users, by responding to a video of a Vietnamese beauty queen speaking in what is deemed “bad” English, articulate the existing local ideologies surrounding English in an era of globalization.

Afinlandia-palkinnot 2019 FT Maiju Strömmerille ja FM Hoa Nguyenille

AFinLA r.y. palkitsee kaksi erittäin tärkeää ja ajankohtaista tutkielmaa, joissa kielitiedettä sovelletaan nykypäivän kielenkäyttötilanteisiin. Palkittu väitöskirja selvittää, miten maahanmuuttajat oppivat suomen kieltä siivoustyössä ja palkittu pro gradu -tutkielma pureutuu kielenkäytön pilkkaamiseen YouTubessa.

Pages