Julkaisusarjat

AFinLA julkaisee kahta vertaisarvioitua julkaisusarjaa: AFinLAn vuosikirjaa ja AFinLA-teemaa. Vuodesta 2015 alkaen molemmat julkaisusarjat ovat vapaasti saatavilla verkossa.

AFinLAn aikaisemmat julkaisut ja julkaisuihin liittyvät ohjeet löydät oheisilta alasivuilta.

AFinLA ry:n kanta rinnakkaistallentamiseen

Yhdistyksen vuosikirjassa tai AFinLA-teemassa julkaistun artikkelin voivat tekijät rinnakkaistallentaa yliopistonsa tai muun työnantajaorganisaationsa digitaaliseen julkaisuarkistoon tai muuhun sähköiseen julkaisuarkistoon (esimerkiksi ResearchGate, Akademia.edu, LinkedIn) siten, että linkki alkuperäiseen julkaisuun on näkyvissä. Tekijällä on myös oikeus julkaista teos osana artikkeliväitöskirjaa tai -lisensiaatintyötä, myös sen avoimesti verkossa saatavilla olevassa versiossa.

Rinnakkaistallennuksessa käytetään kustantajan PDF-versiota. Teosta ei voi julkaista ennen kuin se on ilmestynyt AFinLAn OJS-julkaisualustalla. Rinnakkaistallenteen yhteyteen tulee liittää linkki alkuperäiseen julkaisuun.