Hakuilmoitus: AFinLA ry:n jäsenten matka-apurahat AILA Europe JRM-tapahtumaan haettavissa 28.5.2023 asti

Hakuilmoitus: AFinLA ry:n jäsenten matka-apurahat AILA EuropeJRM-tapahtumaan haettavissa 28.5.2023 astiAFinLA tukee jäsentensä osallistumista AILA Europe Junior ResearcherMeeting -tapahtumaan apurahoin. AILA Europe JRM järjestetäänAILA-maailmankongressin yhtenä symposiumina Lyonissa, Ranskassa,17.–21.7.2023: https://aila2023.fr/. Apurahaa voivat hakea AFinLAnjäsenet. Haun edellytyksenä on oman esitelmän pitäminen tai posterinesittely tapahtumassa.Apurahaa haetaan lähettämällä kustannusarvio osoitteeseen info@afinla.fi28.5.2023 mennessä. Apurahaa myönnetään osallistumismaksusta,matkustamisesta ja yöpymisestä koituviin kohtuullisiin kuluihin.Päätöksestä ilmoitetaan viimeistään perjantaina 2.6.2023 sähköpostitsehakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Apurahan saajien nimet jamyönnetty summa julkaistaan myös yhdistyksen verkkosivuilla. Apurahamaksetaan matkan jälkeen kuitteja vastaan.