Vieraalla ja toisella kielellä opettamisen ja oppimisen teemaverkosto

Vetäjät

Kristiina Skinnari
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Jyväskylän yliopisto
kristiina.skinnari(ät)jyu.fi

Johanna Saario
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Jyväskylän yliopisto
johanna.saario(ät)jyu.fi

Siv Björklund
Åbo Akademi
siv.bjorklund(ät)abo.fi

Kuvaus

Vieraalla ja toisella kielellä opettamisen ja oppimisen teemaverkosto on tarkoitettu tutkijoille, opettajille, opettajankouluttajille ja opiskelijoille. Teemaverkoston toimiala on moninäkökulmainen ja monitieteinen. Verkoston tavoitteena onkin lisätä tutkijoiden välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua erityisesti kielikylvyn, vieraskielisen opetuksen (CLIL) ja suomi/ruotsi toisena kielenä opetuksen aloilla. Verkosto tarjoaa myös foorumin tarkastella ja kehittää alan kansallista toimintaa kokonaisuutena sekä kansainvälisessä kontekstissa. Toiminnasta päätetään vuosittain AFinLAn syyssymposiumissa pidettävässä tapaamisessa.