Afinlandiapriset

Afinlandia 2020: FM Karoliina Möttönens sammanfattning

Detta examensarbete är en etnografisk fallstudie om språkpolicy och språkideologier i en flerspråkig sverigefinsk högstadieskola. Syftet med denna studie är att få en inblick i hurdan språkpolicy som manifesterar sig i skolpersonalens och elevernas beskrivningar. Vidare analyseras vilka språkideologier som kan läsas ut ur dessa beskrivningar.

Afinlandiapriset 2020 lediganslagning

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA r.f. tar igen emot nomineringar till Afinlandiapriset. Afinlandiapriset utdelas årligen för ett förtjänstfullt lärdomsprov i serien pro gradu-avhandlingar skrivna i Finland inom vetenskapsområdet tillämpad lingvistik. AFinLA r.f. inbjuder verksamma inom tillämpad lingvistik att nominera välförtjänta kandidater.

Afinlandia 2019: MA Hoa Nguyen's abstract

My MA thesis investigates English shaming in the context of Vietnam. More specifically, it aims to examine how Vietnamese YouTube users, by responding to a video of a Vietnamese beauty queen speaking in what is deemed “bad” English, articulate the existing local ideologies surrounding English in an era of globalization.

Pages