Publikationsserier

AFinLA utger två referentgranskade publikationsserier: AFinLA:s årsbok och AFinLA-teema-temapublikation. Sen 2015 är båda publikationsserierna öppet tillgängliga på internet.

Länkar till tidigare publikationer och till skrivanvisningar finns i den vänstra sidomenyn.

AFinLA:s r.f. riktlinjer för parallellpublicering

Författare till artiklar som har publicerats i föreningens årsbok får parallellpublicera sin artikel i ett öppet arkiv (open access) vid det egna universitetet.