Resebidrag till AILA Europe JRM 2022 för AFinLAs medlemmar lediganslås att sökas senast den 31 maj 2022

Resebidrag till AILA Europe JRM 2022 för AFinLAs medlemmar lediganslåsatt sökas senast den 31 maj 2022AFinLA stöder deltagande i AILA Europe Junior Researcher Meeting genomresestipendier. AILA Europe JRM kommer att hållas tillsammans med BAALAnnual Conference kongress 2022 i Belfast, Nordirland den 1–3 september2022:https://www.baalconference2022.com/aila-europe-network-junior-researcher-meeting.html.Sökande bör vara medlem i AFinLA, hålla föredrag vid AILA JMR 2022.Ansök om resebidrag genom att sända in kostnadskalkyl tillinfo@afinla.fi senast 31 maj 2022. Utgifterna som kan täckas medstipendiet är AILA Europe JRM deltagaravgift, och rimlig rese- och/ellerlogikostnader. Sökande delges beslut via epost inom juni 2022. Namn påmottagarna och stipendiesumma publiceras också på AFinLAs websida.Resestipendiet utbetalas till stipendiaterna efter resan mot uppvisandeav kvitton.