Resebidrag till AILA Europe JRM 2023 för AFinLAs medlemmar lediganslås att sökas senast den 28 maj 2023

Resebidrag till AILA Europe JRM 2023 för AFinLAs medlemmar lediganslåsatt sökas senast den 28 maj 2023AFinLA stöder deltagande i AILA Europe Junior Researcher Meeting genomresestipendier. AILA Europe JRM kommer att hållas tillsammans med AILAvärldskongress 2023 i Lyon, Frankrike den 17–21 juli 2023:https://aila2023.fr/. Sökande bör vara medlem i AFinLA, hålla föredragvid AILA Europe JMR 2023.Ansök om resebidrag genom att sända in kostnadskalkyl tillinfo@afinla.fi senast 28 maj 2023. Utgifterna som kan täckas medstipendiet är AILA Europe JRM deltagaravgift, och rimlig rese- och/ellerlogikostnader. Sökande delges beslut via epost senast  2 juni 2023. Namnpå mottagarna och stipendiesumma publiceras också på AFinLAs websida.Resestipendiet utbetalas till stipendiaterna efter resan mot uppvisandeav kvitton.